Foreningen Happy Dogs – kort og godt

 • Foreningen Happy Dogs er en nonprofit  forening, bygget på et kæmpe fællesskab af frivillige ildsjæle, hundeejere og hunde fra hele Danmark. Foreningen arbejder for, at alle hunde i Danmark skal  have et godt liv.
 • Happy Dogs vil have reduceret det uhørt høje årlige antal aflivninger, af fysisk og mentalt helt raske hunde, der foranstaltes af deres ejere, der ikke længere kan overskue at have hundene.
 • Happy Dogs arbejder på at skabe et fælleskab af ansvarlige hundeejere, blandt andet gennem vejledning, råd, træning og vores projekt “Gå for HUNDELIV”. Vi belyser hvad det kræver af et menneske at blive en ANSVARLIG hundeejer. Alle offentlige institutioner samt private arbejdsgivere kan bestille Happy Dogs foredrag.
 • Happy Dogs finder nye hjem til hundene, gennem videreformidling til ansvarlige og særligt udvalgte familier.
 • Happy Dogs stiller plejefamilier til rådighed til de hunde, der har akut behov for omplacering, disse hunde tilbydes et sundhedstjek. Der er ingen Happy Dogs hunde, som kommer i bur, kennel eller internater, de passes alle i private kompetente hjem.
 • Happy Dogs hjælper med at skrive ansøgninger til fonde, få delt dyrlæge regninger op m.m. Vi støtter desuden hundeejere i uforudsete økonomiske situationer, når ALLE andre muligheder er udtømte. Det kan være alt fra en loppekur, foder i en periode, træning eller som tilskud til medicin og dyrlæge regning.
 • Happy Dogs sender hvert år, 100 vis af Happy Dogs hunde julehjælps pakker ud til  familier i Danmark, der har særlige trænge kår.
 • Happy Dogs bekæmper hundehandlere i Danmark, såsom hvalpefabrikker, gadehunde der bliver hentet til Danmark af ren profit, mennesker der tager imod hunde gratis, kun for at tjene penge på at omplacere dem.

Alt arbejde i Happy Dogs udføres gratis  af frivillige ildsjæle, der står til rådighed 24/7, og som alle står inden for Happy Dogs grundværdier. Hver eneste frivillige i Happy Dogs ønsker at gøre en forskel for hundene i Danmark.

 

CVR 35259171

Happy Dogs kæmpede for forbud mod sex med dyr.

 • “Folketingets partier har tirsdag d. 21 april 2015 stemt for en ændring af dyreværnsloven, som indeholder blandt andet et forbud “mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr.”
 • 15. maj 2015 trådte den nye reviderede dyreværnslov i kraft. Det betyder, at det nu er forbudt at sælge hunde på markeder og at mennesker ikke må have sex med dyr.
 • 2018 Regeringen og støttepartiet har afsat 38 millioner kroner på finansloven over de kommende fire år til dyrevelfærdsenheden. Tre (istedet for de før TO) specialiserede dyreværnsenheder bliver placeret rundt om i Danmark, hvorfra der vil bliverykket ud til fund af vanrøgtede dyr. Desuden skal dyrevelfærdsenhederne efterforske og for optrevle ulovlig import af hunde.

 

 

Foreningen Happy Dogs

Langgade 10

5874 Hesselager

 

Telefon +45 2887 4163 (også Akut)

Telefon +45 5037 6864 Mobilepay

Telefon +45 2887 4163 Videreformidling (også akut)

 

Mail: Kontakt@Happy-Dogs.dk