Forening

Foreningen Happy Dogs er en frivillig og ulønnet forening, bygget på et kæmpe fællesskab af hunde ejere og hunde fra hele Danmark

Foreningen arbejder for, at hundene i Danmark skal få bedre vilkår.

Happy-Dogs vil have reduceret det uhørt høje årlige antal aflivninger, af fysisk og mentalt helt raske hunde, der foranstaltes af deres ejere, der ikke kan overskue at have hundene.

Happy-Dogs hjælper med forbyggende indsats via råd, vejledning, træning, ved generelt at belyse, hvad det kræver af et menneske, at blive en ANSVARLIG hundeejer. Alle offentlige institutioner samt private arbejdsgivere kan bestille Happy Dogs foredrag.

Happy-Dogs videreformidler hunde til ansvarlige og særligt udvalgte familier, samt bruger frivillige HundePleje Familier til akutte hunde der har behov. Der er ingen Happy Dogs hunde der kommer i bur, kennel eller internater, de passes alle i private kompetente hjem.

Happy-Dogs hjælper med at skrive ansøgninger til fonde, få delt dyrlæge regninger op m.m. Vi støtter desuden Happy Dogs hunde ejer i uforudsete økonomiske situationer, når ALLE andre muligheder er udtømte. Det kan være alt fra en loppekur, foder i en periode, træning eller som tilskud til medicin og dyrlæge regning.

Happy-Dogs bekæmper hundehandlere i Danmark så som hvalpefabrikker, gadehunde der bliver hentet til Danmark af ren profit, mennesker der tager imod gratis hunde/billige hunde, kun for at tjene penge på at omplacere dem.

Vi kæmper for en ændring af den nuværende hundelov – både skambids paragraffen og Listen med de forbudte hunderacer samt blandinger deraf. Vi tror på indførelse af et graduerings system for hunde ejere, således at hunde der erhverves, alle får ansvarlige ejere. Happy Dogs arbejder dag og nat for 100 % Hundeejer ansvar.

CVR 35259171

 

Chekliste :

Året 2018 er der blevet videreformidlet  100 hunde igennem Happy Dogs                                          Året 2017 er der blevet videreformidlet 153 hunde igennem Happy Dogs                                          Året 2016 er der blevet videreformidlet 302 hunde igennem Happy Dogs                                       Året 2015 blev der videreformidlet 285 hunde igennem Happy Dogs.

Happy Dogs kæmpede for forbud mod sex med dyr.

  • “Folketingets partier har tirsdag d. 21 april 2015 stemt for en ændring af dyreværnsloven, som indeholder blandt andet et forbud “mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr.”
  • d.15. maj 2015 trådte den nye reviderede dyreværnslov i kraft. Det betyder, at det nu er forbudt at sælge hunde på markeder og at mennesker ikke må have sex med dyr.
  • 2018 Regeringen og støttepartiet har afsat 38 millioner kroner på finansloven over de kommende fire år til dyrevelfærdsenheden.  Tre  ( istedet for de før TO) specialiserede dyreværnsenheder bliver placeret rundt om i Danmark, hvorfra der vil bliverykket ud til fund af vanrøgtede dyr.  Desuden skal dyrevelfærdsenhederne efterforske og for optrevle ulovlig import af hunde.

 

Foreningen Happy-Dogs
Langgade 10
5874 Hesselager

CVR 35259171

Telefon +45 2887 4163 (også Akut)
Telefon +45 5037 6864 Mobilepay
Telefon +45 2887 4163 Videreformidling (også akut)

Mail Kontakt@Happy-Dogs.dk